Aktorzy występują wspólnie na deskach teatru Kamienica, a w spektaklu "ZUS, czyli Zalotny Uśmiech Słonia" grają parę. Tabloidy plotkowały już o tym, że Pakosińska i Czarnota także w życiu prywatnym zapałali do siebie gorącym uczuciem. Teraz zaś, "Fakt" pokazuje zdjęcia, które mają być dowodem łączącego aich romansu. Na fotografiach zrobionych przez paparazzi, widać, jak udają się razem do restauracji:

Reklama

Para spo­tka­ła się w mod­nej war­szaw­skiej re­stau­ra­cji. Świet­nie się tam ba­wi­li, a póź­niej po­szli do domu. Nie wy­glą­da­li by­naj­mniej na "przy­ja­ciół", za ja­kich do­tych­czas chcie­li ucho­dzić... Błysz­czą­ce oczy ak­tor­ki i czułe gesty Sam­bo­ra mó­wi­ły same za sie­bie: mamy nową parę w pol­skim show-biz­ne­sie. - pisze "Fakt"

Jeśli doniesienia tabloidu się potwierdzą, będziemy mieli nową parę w show biznesie.