Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna wyjaśnił, że Kazimierz M. aktem oskarżenia skierowanym 22 czerwca 2023 roku przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota w Warszawie został oskarżony o uchylanie się od listopada 2022 roku do marca 2023 roku od obowiązku alimentacyjnego określonego orzeczeniami sądów na rzecz byłej żony - Izabeli O.–M. Sąd wydał w tej sprawie szybko decyzje.

Reklama

- 13 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał wyrok nakazowy skazujący Kazimierza M. na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 20 złotych każda oraz zobowiązał go do poniesienia kosztów procesu - poinformował prok. Szymon Banna.

Dodał, że prokuratura wniosła sprzeciw od wyroku nakazowego wskazując, że kara grzywny jest "karą nieadekwatną w zaistniałych okolicznościach, w szczególności biorąc pod uwagę to, że na Kazimierzu M. ciąży nieuregulowane zobowiązanie alimentacyjne".

-Sprawa zainicjowana została zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji, złożonym przez Izabelę O.- M. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 1 roku - podał prok. Banna. O wyroku dotyczącym byłego premiera jako pierwszy poinformował "Super Express".