Od końca 2007 roku, gdy posadę dyrektora w Neville Lovett Community School przyjęła pani Julie Taylor, uczniowie muszą wypełniać swoje obowiązki w pięciu zakresach: wspólna praca, wypełnianie poleceń, punktualność, dobre zachowanie i odrabianie prac domowych.

Ponadto, uczniowie uczą się we właściwy sposób podawać ręce na przywitanie, przyjmować i dawać komplementy i właściwie rozmawiać, nie kręcąc głową tylko patrząc na rozmówcę.

Wróciły klasyczne mundurki, mówienie "tak proszę Pana" i "tak proszę Pani" i czekanie, stojąc w klasie, aż nauczyciel usiądzie.

Dyrektorka stwierdziła, że zbyt łatwo uprzejmość wobec drugiej osoby znika z naszego świata i coś z tym trzeba zrobić.

Reklama

Jej starania dały podwójny efekt. Uczniowie zmienili swoje zachowanie, ale i wyraźnie poprawiły się oceny. Szczególnie dobrze wypadają w powszechnie nie lubianej matematyce.