Nowe proszki są lepsze, bo zamiast chloru stosuje się w nich nadwęglan sodu. Ten silny wybielacz znajduje się w kilku dostępnych i na polskim rynku środkach.

Reagując z wodą, nadwęglan sodu powoduje wydzielanie się dużej ilości cząsteczek tlenu, które czyszczą najgorszy bród, o miejscach zbrodni nie wspominając. Po śladach krwi i DNA nie będzie śladu.

Reklama

Policja pociesza, głównie siebie, że większość kryminalistów nie myśli o tym, jak nie dać się złapać a tylko jak dokonać przestępstwa.