Na swoim profilu na Instagramie Korwin Piotrowska opublikowała list otwarty, jaki grupa polskich twórców skierowała do polityków. Autorzy zwracają w nim uwagę na konieczność podjęcia jak najszybszych działań w temacie ochrony środowiska i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Dziennikarka poparła tę inicjatywę:

Reklama

Podpisałam ❤️💪 być w takim towarzystwie to wielki zaszczyt.
Trzeba rozliczać polityków. Wszystkich. Nie ma czasu na kolejne kłamstwa. Nikt nie na czasu. Jeśli przyjdzie katastrofa, a jest blisko, zniszczy wszystkich, bez względu na poglądy. Wyznawana wiarę. Stan konta.

Autorzy listu domagają się od polskich polityków konkretnych działań:

Jako przedstawicielki i przedstawiciele polskich środowisk twórczych zwracamy się z pytaniami obywatelskimi do polskich polityków wszystkich opcji, którzy aktualnie sprawują władzę lub będą ją sprawować w przyszłości:

Reklama

w jaki sposób chcą rzetelnie informować obywateli Polski o nadciągających zmianach klimatycznych i tego, co może ich czekać w związku z możliwą katastrofą ekologiczną?

jak zamierzają przygotować Polskę na prognozowane przez klimatologów ekstremalne zjawiska pogodowe - powodzie, susze, huragany?

jaka będzie ich polityka w kwestii źródeł energii? W przypadku przechodzenia na odnawialne źródła energii, jaki rodzaj pomocy przewidują dla ludzi dotkniętych tą transformacją (górnicy i inne osoby zatrudnione w branży węglowej)?

Reklama

w jaki sposób zamierzają zapobiegać pustynnieniu Polski i dbać o kurczące się najszybciej w Europie zasoby wody?

w jaki sposób będą edukować nowe pokolenia polskich obywateli w kwestii odpowiedzialności ekologicznej?

Do wyborów zostały 3 miesiące. Do nieodwracalnych zmian grożących katastrofą 11 lat (raport ONZ).

Domagamy się konkretów. Teraz, w programach i na spotkaniach wyborczych. - czytamy w liście opublikowanym na łamach Wysokich Obcasów