Jeden z obserwatorów Julii Wieniawy zastanawiał się, skąd w opisie profilu dwa nazwiska - poza Wieniawą widnieje tam jeszcze Narkiewicz.

Reklama

Bo Wieniawa to herb, a Narkiewicz to człon. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja już kiedyś wyszłam za mąż i to dlatego. Otóż nie. To nazwisko po moim tacie - wyjaśniła celebrytka.

Jako dowód Wieniawa dodała screen z Wikipedii.

Herb szlachecki pochodzenia morawskiego noszący zawołanie Wieniawa. Przekazy legendarne (!) umieszczają początki tego herbu w XI wieku, jednakże najstarsza znana pieczęć z tym herbem pochodzi z 1382 roku - czytamy w zaprezentowanym wycinku tekstu.