Czy kiedykolwiek żałowali, że tak bardzo poświęcili się pomaganiu innym? Na to pytanie, w rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską, odpowiedział Rafał Collins.

Reklama