Osoba prowadząca program rozrywkowy powinna mieć duże poczucie humoru. A Natasza Urbańska jest pod tym względem słabo oceniana przez Polaków.

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia zbadał nastawienie rodaków do rodzimych showmanów. Dokładnie do ośmiu osób prowadzących programy lekkie, łatwe i przyjemne. 

"Super Express" cytuje wyniki tych badań. Otóż Natasza znalazła się na ostatnim miejscu pod względem poczucia humoru (za dowcipną uznało ją 6 procent badanych).

Niezbyt dobrze oceniana jest także jej inteligencja - tu też zajęła ostatnie miejsce (18 procent badanych uważa ją za inteligentną).