Fan serialu musiał być zdziwiony niepowodzeniem. Wszak miecz rasy Klingonów - mający kształt półksiężyca - jest nie byle jaką bronią. Ma około metra długości i jest dość masywny.

Reklama

Policja jeszcze nie ustaliła, z jakiego materiału został wykonany egzemplarz użyty przez miłośnika „Star Trek”.