Zapominanie tekstu, przejęzyczenia, nieustanne wybuchy śmiechu - podczas pracy na planie jest tego mnóstwo. Nic dziwnego, w końcu przy którejś z kolei powtórce ujęcia można mieć problemy z zachowaniem powagi!

Reklama

p