Czego się o sobie dowiedzieli? Czy ponownie wzięli by w nim udział? Czy program zaszczepił w nich miłość do rywalizacji?

Reklama