W przyjętej przez posłów we wtorek opinii dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napisano, że komisja jest zaniepokojona trybem odwołania Koehlera ze stanowiska w trybie natychmiastowym i odesłaniem go na urlop bez obowiązku świadczenia pracy. Projekt opinii zgłosili posłowie PJN - Jan Ołdakowski i Lena Dąbkowska-Cichocka.

Reklama

Jak poinformowała szefowa komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO), Braun zostanie poproszony o złożenie komisji stosownych wyjaśnień podczas następnego posiedzenia Sejmu, które rozpoczyna się 18 sierpnia.

O wyjaśnienie zmiany na stanowisku szefa TVP Kultura (Koehlera zastąpiła b. redaktor naczelna "Przekroju" Katarzyna Janowska) w połowie lipca zwracali się do Brauna w liście otwartym przedstawiciele środowisk twórczych. Podpisali się pod nim m.in.: Andrzej Wajda, Jacek Bromski, Maciej Englert, Antoni Krauze, Krzysztof Krauze, Agnieszka Holland, Agnieszka Odorowicz, Kazimiera Szczuka, Jerzy Hausner, Krzysztof Knittel i Iwo Zaniewski.

W odpowiedzi Braun poinformował, że zmiana dyrektora TVP Kultura była spowodowana m.in. niesatysfakcjonującymi wynikami oglądalności tego kanału. Zaznaczył ponadto, że antena nie może być odrębnym bytem, ale musi być ważnym elementem programu całej TVP.

Braun ocenił także, że TVP Kultura rozpoczęła "udział w wyścigu komercyjnym, co nie przysporzyło jej wiernego grona widzów, a doprowadziło do zatracenia charakteru programu wyspecjalizowanego, poświęconego wyłącznie wysokiej kulturze".

Prezes TVP zaznaczył wówczas, że docenia efekty pracy Koehlera w ciągu minionych pięciu lat i podziękował mu za jego pracę na spotkaniu z zespołem. Dodał, że dorobek zawodowy Janowskiej "w pełni uzasadnia decyzje o powierzeniu jej obowiązków dyrektora TVP Kultura". Przypomniał, że jej program "Rozmowy na koniec wieku", emitowany w TVP 1, "należy do największych osiągnięć misyjnych telewizji publicznej".

"Przykro więc, że upominając się o rzetelną ocenę Krzysztofa Koehlera, nie oceniają Państwo rzetelnie dorobku jego następczyni" - napisał Braun.

Krzysztofa Koehlera na stanowisko dyrektora TVP Kultura w sierpniu 2006 r. powołał ówczesny prezes TVP Bronisław Wildstein. Zastąpił on wówczas Jacka Wekslera, późniejszego wiceministra kultury, któremu nie zaproponowano innego stanowiska. Pod koniec czerwca Weksler został dyrektorem biura koordynacji programowej TVP.