Pomysł stworzenia cyklicznego pisma mówionego, inspirowanego żywymi czasopismami z czasów II wojny światowej, powstał w grudniu 1983 r. w odpowiedzi na rozwiązanie Związku Literatów Polskich. Czasopismo przypominające z jednej strony wieczory autorskie, z drugiej zaś imitujące drukowane pismo literackie przetrwało do maja 1989 r. Przez następne osiem lat ukazywało się drukiem. Na łamach "NaGłosu" prezentowali swoją twórczość wybitni polscy poeci, prozaicy i publicyści, jak: Wisława Szymborska, Julia Hartwig, Agnieszka Osiecka, ks. Jan Twardowski, Janusz Anderman, Marian Stala, Zbigniew Mentzel, Jerzy Pilch i wielu innych. Pierwsze rejestracje tego nietypowego periodyku niestety zostały skradzione przez "nieznanych sprawców".
We wznowionym na antenie TVP Kultura odcinku "NaGłosu" fragmenty swoich nowych utworów zaprezentują poeta Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, pisarze Marek Nowakowski, Antoni Libera i satyryk Jacek Fedorowicz, a poprowadzi go – z właściwym sobie poczuciem humoru – redaktor naczelny Bronisław Maj. Na ekranie pojawią się też nagrodzeni dyplomami Ambasadorów Kultury artyści i publicyści, którzy wsparli medialną kampanię "Kultura się Liczy!".
NAGŁOS | TVP Kultura | środa, godz. 22.00