Bratanica Jarosława Kaczyńskiego zauważa, że poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest ojczyzna, to bardzo ważny element tożsamości każdego człowieka:

Reklama

Każdy z nas rodzi się w konkretnej rodzinie, w pewnej uwarunkowanej pokoleniowo wspólnocie, która opiera swoje istnienie na dziedzictwie kulturalnym, kultywowanych wartościach, religii i tradycji. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zanegować swojej tożsamości, która jest wypadkową doświadczeń naszych przodków. (...) Nie uciekniemy także od życia w ukształtowanej wspólnocie niezależnie od tego, jak bardzo oddalimy się od naszej ojczyzny.

Kaczyńska krytykuje współczesną młodzież za to, że "ulegając urokowi kosmopolityzmu i identyfikując się z ładnie brzmiącym pojęciem 'obywatel świata'" odrzuca patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny.

Zdaniem Marty Kaczyńskiej, w obliczu rocznicy 100-lecia niepodległości Polski, dyskusja na temat patriotyzmu wśród młodych ludzi powinna być "obowiązkowym zadaniem domowym".

Reklama