- Bardzo ucieszyło mnie zaproszenie ze strony pani minister Zalewskiej do rozmowy na temat edukacji seksualnej w polskich szkołach. Podstawy programowe przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie znam doskonale. To właśnie one, a także dochodzące do mnie relacje na temat praktyki nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach, skłoniły mnie do zainicjowania akcji #SexedPL – napisała modelka w mediach społecznościowych.

Reklama

Dodała, że wspólnie z gronem ekspertów, zaangażowanych w kampanię, chętnie spotka się z szefową MEN, "aby porozmawiać na temat niskiego poziomu świadomości seksualnej młodych Polek i Polaków, oraz roli i odpowiedzialności systemu edukacji w tym zakresie".

- Jestem przekonana, że obowiązkiem świeckiej szkoły jest przekazanie młodym ludziom kompetentnej, naukowej wiedzy na ten temat. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda rzeczywistość. Pani Minister, spotkajmy się jak najprędzej i rozpocznijmy wolny od uprzedzeń dialog napisała Rubik.

Zalewska zaprasza Rubik

Szefowa MEN w środę w RMF FM była pytana o akcję edukacyjną #sexedpl, która ma na celu przekazywanie wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą seksualnością człowieka.

- Anję Rubik znam z telewizji - to piękna i słynna na całym świecie modelka - natomiast samej akcji niestety nie znam – powiedziała szefowa MEN. - Oczywiście edukacja seksualna, która patrzy na dziecko przede wszystkim holistycznie i widzi nie tylko jego fizyczność, ale mówi o jego kształceniu do życia w rodzinie trwa w Polsce od 16 lat - stwierdziła.

Zalewska na antenie zaprosiła Rubik do wizyty w ministerstwie. - Razem przeczytamy rozporządzenie i podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie i (...) z ekspertami będziemy mogli pokazać, w jaki sposób małe dziecko między innymi przygotowuje się do dorosłego życia, do znajomości jego cielesności - zadeklarowała.

Kampania #sexedpl skierowana jest głównie do osób młodych i ich rodziców. W projekcie, który składa się z kilkunastu krótkich filmów wideo, bierze udział wiele osób znanych ze świata kultury i showbiznesu m.in. oprócz Rubik, także Maciej Stuhr, Magdalena Cielecka, Małgorzata Szumowska, Dorota Masłowska, Monika Brodka, Robert Biedroń, Sebastian Fabijański i Roma Gąsiorowska.