Jak podaje "Fakt" decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko aktorce podjął Rzecznik Dyscyplinarny Izby Radców Prawnych w Warszawie, Tomasz Niedziński na wniosek Sądu Okręgowego w Warszawie. Zdaniem sądu bowiem, Jabłczyńska dopuściła się zaniedbania i działała wbrew interesom klienta, którego reprezentowała z urzędu, a jej zachowanie "naruszało podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego".

Reklama

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, nie można więc na tym etapie mówić o konsekwencjach, jakie poniesie. Poza tym, każdy może się odwoływać – dowiedział się "Fakt" w biurze rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Aktorka nie chce komentować całej sprawy, tabloid zaś dowiedział się, że Joanna Jabłczyńska zakończyła swoją współpracę z jedną z warszawskich kancelarii, której była wspólniczką.