Według Wojewódzkiego, który od dłuższego czasu jest związany kontraktem reklamowym z siecią Play, przejście Prokopa do konkurencji było podyktowane chęcią zarobienia większych pieniędzy:

Reklama

Marcin Prokop i Czesław Mozil, do niedawna twarze sieci komórkowej Play, przeszli do konkurencji, czyli T-Mobile. Nie wszystkim się ten ruch spodobał, padło wiele słów o kupczeniu i nielojalności. Nie przywiązuję się do marek – stwierdził stanowczo Marcin Prokop. Do marek nie. Ale do złotówek z pewnością - napisał Wojewódzki w "Polityce".

Zgadzacie się z jego opinią?