Informacja o licytacja została wywieszona na tablicy w jednym z sądów w Warszawie. Jest w niej podany adres, który jednoznacznie wskazuje, że chodzi o lokal prowadzony przez Martę Grycan - podaje "Fakt". Informację potwierdził w rozmowie z gazetą Robert Damski, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Reklama

Adres licytacji jednoznacznie wskazuje osobę, której rzeczy są licytowane. Potwierdzam informację o licytacji, która odbędzie się 6 lutego w lokalu użytkowym przy ulicy Nowolipki 12 w Warszawie - powiedział.

O sprawie długów Marty Grycan wobec wspólnoty mieszkaniowej, do której należy jej lokal, pisał magazyn "Flesz". Chodzić ma o nawarstwiające się przez miesiące należności za niezapłacony czynsz. Gdy wezwania do zapłaty nic nie dały, zgodnie z prawem wspólnota zwróciła się do komornika.

Sprawy nie komentuje ani wspólnota, ani rzeczniczka rodziny Grycanów.