Zagadka składa się z trzech kolumn liczbowych. Jaka liczba powinna się znaleźć w okienku z symbolem?

ROZWIĄZANIE ZAGADKI

Rozwiązanie pierwszej kolumny to (2x5)+4, czyli 14. Rozwiązaniem drugiej kolumny jest wynik działania (3x3)+6, czyli 15. Rozwiązaniem ostatniego zadania jest więc wynik (2x7)+4, czyli 18.

Reklama
rozwiązanie zagadki @Fresherslive / Media