W teledysku do piosenki "Nienawidzę Cię Polsko", wśród wielu innych postaci przedstawiających polskich imigrantów, pojawia się postać mężczyzny, który ma wpięte w klapę znaczki - orła, Jana Pawła II i Solidarności.

Reklama

Wykorzystanie loga związku oburzyło jego przewodniczącego, Piotra Dudę, który na Twitterze zagroził Czesławowi Mozilowi pozwem sądowym. Jak powiedział, tak zrobił i sprawa trafiła na wokandę. Ostatecznie jednak, sąd przyznał rację muzykowi. Reprezentująca Mozila kancelaria prawna Chołody i Kubica, na Facebooku napisała:

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydała wyrok oddalający w całości powództwo NSZZ Solidarność przeciwko Czesławowi Mozilowi. Sąd wskazał na brak naruszenia autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych powoda powołując się na prawo cytatu oraz swobodę wypowiedzi artystycznej. Wyrok jest nieprawomocny.

Reklama

Zdaniem sądu nie doszło do naruszenia dóbr majątkowych Solidarności, gdyż:

logo Solidarności zostało użyte w teledysku jako symbol Polski i polskości, a nie jako logotyp identyfikujący związek zawodowy, dlatego nie można w tym wypadku mówić o naruszeniu dóbr Związku.