Wraz z m.in. Jolantą Kwaśniewską, Ireną Santor, Aleksandrem Kwaśniewskim, Janiną Ochojską i Anną Marią Wesołowską wystosowała list otwarty Kawalerów Orderu Uśmiechu do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią.

Reklama

Chodzi o to, jak traktowane są dzieci uchodźców i jaka pomoc jest im zapewniona.

Nie zgadzamy się, aby nieludzka ziemia, o której pisał Czapski, stała się teraz naszym, polskim udziałem. Nie ma w nas zgody na bezmiar dziecięcego cierpienia. Nie wierzymy, żeby nie można było pomóc cierpiącym, głodnym, przerażonym dzieciom. Ponad podziałami, ponad granicami! - napisali.

Zobowiązujemy w szczególności Pana Ministra do poinformowania nas i opinii publicznej, jaka konkretna pomoc jest udzielona dzieciom w kryzysie humanitarnym na granicy. Jaki jest ich los? Co Panowie robicie, żeby te dzieci ratować? - czytamy w liście.