Na stosunek do Walentynek wpływ ma przede wszystkim wiek badanych. Obdarowanie kogoś "walentynką" planuje: ponad trzy czwarte (78 proc.) osób poniżej 35. roku życia, ponad dwie trzecie (68 proc.) badanych w wieku 35-44 lata i ponad połowa (56 proc.) z grupy wiekowej 45-54 lata. Jak zaznaczono w opisie do wyników sondażu, nawet w grupie osób, które przekroczyły 65. rok życia, blisko jedna trzecia (31 proc.) chce uczcić ten dzień.

Ankietowani w Dniu Zakochanych najczęściej zamierzają obdarować "walentynką" swojego współmałżonka (39 proc.) lub narzeczoną/dziewczynę, narzeczonego/chłopaka (22 proc.). Są też inne wskazania: 13 proc. respondentów chce obdarować znajomą/znajomego, a 11 proc. - rodziców.

CBOS przypomina, że w 1997 r. zamiar obdarowania bliskiej osoby walentynkową kartką czy małym prezentem deklarowało 37 proc. respondentów. W 2004 r. odsetek obchodzących Walentynki przekroczył 50 proc. - wynosił wówczas 55 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego 2013 r. na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.