Do takich wniosków skłaniają badania na Young University, które objęły 1734 amerykańskich małżeństw. Każda z par wypełniała kwestionariusz dotyczący, jakości relacji oraz roli, jaką odgrywają w ich życiu pieniądze i dobra materialne. Analiza wyników wykazała, że pary twierdzące, iż pieniądze nie są dla nich ważne wypadały średnio o 10 - 15 proc. lepiej pod względem stabilności związku niż pary składające się z jednej lub obu osób o nastawieniu materialistycznym.

"Związki, w których obie osoby były materialistami wypadały gorzej niemal we wszystkich badanych przez nas aspektach. Przeważał schemat problemów z komunikacją, umiejętnością rozwiązywania problemów, a także dostrzeganiem i reagowaniem na potrzeby drugiej strony" - czytamy w podsumowaniu badania. "To, w jaki sposób pary podchodzą do swoich finansów wydaje się mieć większy wpływ na zdrowie związku niż rzeczywista sytuacja materialna" - brzmi wniosek z badań.