W badaniach przeprowadzonych przez Grupę IQS wzięło udział 800 osób w wieku od 15 do 50 lat. 9 proc. badanych przyznało, że ma tatuaż. W grupie tej znaleźli się przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku od 19 do 24 lat, z niższym niż średnie wykształceniem, pracujący i mieszkający na wsiach lub w małych miejscowościach. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Prawie 30 proc. badanych, głównie kobiety i osoby w wieku nastoletnim, zadeklarowało chęć wytatuowania ciała. Im starsi uczestnicy badania, tym mniejsze wyrażali zainteresowanie posiadaniem tatuażu. 60 proc. badanych przyznało natomiast, że tatuaż uważają za bardzo atrakcyjną formę zdobienia ciała.

Kobiety częściej przyznają, że tatuaże są ładne. Natomiast prawie 1/3 badanych zadeklarowała, że zrobiła to spontanicznie, i tutaj akurat więcej było mężczyzn, którzy zdecydowali się na taki krok. Mamy też dosyć dużą grupę badanych (ok. 1/4), którzy chcieli w ten sposób uczcić jakieś wydarzenie. Natomiast co 10. badany uważa tatuaż za część swojej kultury, swojego dziedzictwa i dlatego się wytatuował. Co ciekawe rzadko tatuaże są wykorzystywane na przykład do zatuszowania jakiejś blizny czy innych defektów ciała. Nie są też uważane za sposób na to, by się wyróżnić z tłumu – mówi Mariola Malarska, badacz z Grupy IQS, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Polacy najczęściej tatuują plecy i ręce. Co 10. badany zrobił sobie tatuaż na nogach albo brzuchu. Najpopularniejszym wzorem są napisy oraz motywy zwierzęce i roślinne. Takie malunki na ciele wybrała 1/3 badanych. Popularnością cieszą się także tatuaże o charakterze plemiennym, a więc związane z kulturą ludową. 1 na 10 wytatuowanych osób wybrała natomiast motywy związane z religią, wzory geometryczne, przedmioty i obrazy. Najmniej popularne są portrety.

Pytaliśmy również o to, jak dużo tatuaży mają nasi wytatuowani badani. Okazało się, że najczęściej mają jeden tatuaż, tak odpowiedziała aż 1/3 badanych. Ale prawie 30 proc. ma dwa tatuaże, około 20 proc. – trzy tatuaże i 20 proc. – cztery tatuaże lub więcej. Posiadanie kilku tatuaży jest jednak bardziej popularne wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Zapytaliśmy także o to, ile kosztuje taki tatuaż, ile respondenci przeznaczyli na to pieniędzy i wyszło nam, że taki tatuaż średnio kosztuje 350 zł – mówi Mariola Malarska.

Nie wszyscy posiadacze tatuażu są jednak z niego zadowoleni, aż 12 proc. badanych rozważa bowiem jego usunięcie. Zdecydowanie częściej taką decyzję podejmują kobiety, twierdząc, że malunek przestał im się podobać lub nie pasuje już do ich stylu ubierania i zachowania. Aż 71 proc. badanych przyznało, że decyzję o wizycie w salonie tatuażu podjęło zbyt pochopnie.