Czy Polacy stają się coraz bardziej otwarci na rozmowy z nowo poznanymi osobami? Wygląda na to, że tak. Platforma wspólnych przejazdów BlaBlaCar na podstawie danych z profili użytkowników z całej Europy, stworzyła ranking rozmowności pasażerów i kierowców.

Zamysłem BlaBlaCar było nie tylko umożliwienie pasażerom i kierowcom wspólnych przejazdów, ale także łączenie ludzi. Nazwa serwisu BlaBlaCar pochodzi właśnie od rozmowności. Każdy użytkownik przypisuje sobie w profilu status, który do niego najbardziej pasuje. Osoby „Bla” to osoby małomówne, a „BlaBlaBla” – bardzo rozmowne - tłumaczy Michał Pawelec, współzałożyciel platformy wspólnych przejazdów BlaBlaCar w Polsce. Postanowiliśmy sprawdzić, jak rozkładają się proporcje tych osób w poszczególnych krajach.

Okazało się, że to właśnie my jesteśmy najbardziej rozmownym narodem. Ze wszystkich krajów, w których działa serwis, to polscy użytkownicy najczęściej przypisują sobie najwyższy poziom rozmowności, czyli „BlaBlaBla”. Prawie 88% użytkowników deklaruje na swoich profilach, że są rozmowni, a 11,5% określa się właśnie jako bardzo rozmowni. Dopiero na drugim miejscu są Włosi, wśród których jest około 90% rozmownych osób i 9% bardzo rozmownych.

Czy nowe pokolenie Polaków jest bardziej otwarte i przez to bardziej rozmowne? Społeczność BlaBlaCar skupia określony typ ludzi. Większość użytkowników serwisu to ludzie bardzo otwarci. Śledzą nowości, nie boją się eksperymentować i korzystać z nowinek. Bardzo możliwe, że to właśnie z tego powodu polscy użytkownicy są liderami w rankingu rozgadanych - dodaje Pawelec. Korzystanie ze wspólnych przejazdów umożliwia poznawanie ludzi o podobnych nawykach, otwartych na świat, sympatycznych. Nie wiemy oczywiście zbyt dużo o tym, o czym nasi użytkownicy ze sobą rozmawiają w czasie podróży samochodem. Jednak oceny, które sobie nawzajem wystawiają w serwisie, podpowiadają nam, że na szczęście nie są to stereotypowo przypisywane Polakom narzekania – podkreśla przedstawiciel serwisu.

Zaskoczeniem badania są wyniki Hiszpanów. Okazało się, że są oni mniej rozgadani, niż średnia dla krajów europejskich. Bardziej milczący od nich są tylko Brytyjczycy - tylko 3,5% z nich określa się jako „BlaBlaBla” - i Niemcy (ok. 2 %) .

Platforma BlaBlaCar łączy kierowców posiadających wolne miejsca w samochodzie z osobami podróżującymi w tym samym kierunku. W efekcie kierowcy nie wożą pustego powietrza, a pasażerów. Dzięki temu mają szansę poznania i porozmawiania z innymi - jak się okazuje - bardzo rozmownymi osobami.