Mężczyźni pracują bardzo długo. Ponad 70 proc. respondentów poświęca pracy więcej niż 8 godzin dziennie, przy czym aż 30 proc. pracuje więcej niż 10 godzin na dzień, a powyżej 12 godzin pracuje co dziesiąty badany – wynika z badania firmy 4P research mix na zlecenie marki męskich koszul Agonista, które objęło dobrze zarabiających mężczyzn powyżej 30. roku życia. W weekend obowiązki zawodowe wykonuje aż 2/3 badanych mężczyzn. Większość narzeka na brak czasu dla rodziny i na rozwijanie własnych zainteresowań. Nie chcieliby jednak tego zmieniać kosztem mniejszego wynagrodzenia.

Dłużej pracują zwłaszcza osoby po 40. roku życia – na pracę poświęcają średnio 10 godzin dziennie w tygodniu i 4,5 godzin dziennie w weekendy. 30-latkowie zdecydowanie rzadziej pracują w soboty i niedzielę (62% nigdy tego nie robi) niż mężczyźni po 55. roku życia (tylko 33% tego nie robi). Dłużej pracują właściciele firm, a krócej „wolne zawody”.

Media

Z badania wynika, że w porównaniu do mężczyzn w starszych grupach wiekowych, 30-latkowie mają większe poczucie, że praca zawodowa „zabiera” im czas, który mogliby spożytkować na inne cele. Może to wynikać z różnic pokoleniowych, innych oczekiwań wobec tzw. równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, innego podejścia do pracy – wyjaśnia Andrzej Gojny, twórca marki męskich koszul Agonista i specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Niemal połowa badanych mężczyzn uważa, praca zajmuje im zbyt dużo czasu, mimo że ponad 90% uważa, że robi „coś ważnego” i jest zadowolonych ze swojego stanowiska pracy. Zadowolenie z poziomu wynagrodzeń deklaruje 2/3 badanych. Swoją pracę nieco gorzej oceniają młodsi, niższa kadra zarządzająca, mężczyźni pracujący w wolnych zawodach oraz słabiej zarabiający. Na przeciwnym biegunie są osoby z większą ilością czasu wolnego, właściciele firm i lepiej zarabiający.

Pieniądze ważniejsze niż czas

Na efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych w miejscu pracy badani mężczyźni przeciętnie przeznaczają około 80% czasu. Jednak na pomysł obniżenia wymiaru czasu pracy w zamian za nieco niższe wynagrodzenie pozytywnie reaguje zaledwie 13% badanych mężczyzn. Przeciwnego zdania jest aż 3/4 osób! Przychylne stanowisko w tej sprawie wzrasta wraz z wiekiem oraz z poziomem dochodów w gospodarstwie domowym. Zgodnie z oczekiwaniami, takim pomysłem w większym stopniu zainteresowane są osoby, których praca angażuje tak bardzo, że nie mają dostatecznie dużo czasu wolnego na rozwijanie swoich zainteresowań pozazawodowych.

Mężczyźni niechętnie zgodziliby się krócej pracować za mniejsze wynagrodzenie. Może wynika to z sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy – wciąż na dorobku. Stan konta i stan posiadania wpływa wciąż bezpośrednio na ich samoocenę. Często dopiero z wiekiem przychodzi refleksja, że praca dla pieniędzy to nie wszystko, że warto rozwijać także własne pasje – uważa Andrzej Gojny, właściciel marki Agonista. Oczywiście zdarza się i tak, że praca jest czyjąś pasją, stąd nie ma potrzeby, by mniej pracować - dodaje Gojny.

Media

Dodatkowy wolny czas mężczyźni najczęściej poświęciliby rodzinie, a w dalszej kolejności na swoje hobby i sport. Więcej czasu z rodziną chciałyby spędzić osoby młode, posiadające dzieci oraz o wyższych dochodach. „Rodzinność” zmniejsza się wraz z wiekiem, i zastępuje ją hobby, które częściej chcieliby rozwijać mężczyźni po 40-tce, bezdzietni i o niższych dochodach. Wraz z wiekiem wzrasta też chęć do zaangażowania się w działalność społeczną. Z kolei osoby, które obecnie uprawiają już jakiś sport, zdecydowanie częściej niż pozostali mężczyźni spożytkowaliby wolny czas na dodatkową aktywność fizyczną.