Ostatnie badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców mogą podważyć powszechne przekonanie o wpływie stylu życia na męską płodność. Zespół naukowy Allana Pacey’a z Sheffield i Manchester przeanalizował przypadki ponad 300 mężczyzn, u których stwierdzono znaczne obniżenie parametrów nasienia (

Wyniki są zaskakujące: wykazano dwukrotne zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w kształcie i wielkości plemników u mężczyzn, którzy próbkę nasienia oddawali w lecie. Podobna zależność występowała u badanych w wieku poniżej 30 lat, którzy w ciągu trzech miesięcy poprzedzających oddanie nasienia palili marihuanę. Nie wykryto istotnych powiązań między zaburzeniami w morfologii nasienia a indeksem masy ciała (BMI), rodzajem noszonej bielizny, paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu czy przebyciem świnki w przeszłości.

Co ten wynik może oznaczać dla panów starających się o potomstwo? Przede wszystkim pacjenci, u których występują nieprawidłowości w budowie plemników, nie powinni opóźniać profesjonalnego leczenia, licząc na to, że zmiana stylu życia istotnie poprawi ich szanse na poczęcie potomstwa.