Co alkohol ma wspólnego z drewnem ?(Guardsmark)

Guardsmark to jedna z największych firm ochroniarskich w USA i Wielkiej Brytanii. Pytanie to zadawano podczas rekrutacji na stanowisko oficera ochrony. Człowiek na tym stanowisku powinien wykazać się wysoką inteligencją i doskonale łączyć różne wątki w całość, dostrzegając rzeczy podejrzane. To pytanie ujawni jego sposób wnioskowania.

Co zrobiłbyś z odziedziczoną po śmierci wujka pizzerią (Volkswagen)

Volkswagen pytał o to kandydatów ubiegających się o stanowisko analityka biznesowego. Przyszły analityk przedstawiając swoją wizję rozwoju odziedziczonej firmy jednocześnie ujawnia te aspekty, które uważa za kluczowe na drodze do osiągnięcia sukcesu finansowego.

Biorąc pod uwagą liczby z przedziału 1 do 1000, powiedz jaka jest minimalna ilość strzałów, aby trafić na konkretną liczbę, jeśli… (Facebook)

Jedno z zadań podczas procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera oprogramowania. Sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności matematyczne i inteligencję kandydata.

Ile piłeczek golfowych zmieści się w szkolnym autobusie? (Google)

Podobnie jak w przypadku wielu pytań, które można usłyszeć podczas rozmowy o pracę, odpowiedź nie jest tak ważna jak sam proces dochodzenia do niej. Pytanie jest trudne i żaden z aplikujących na stanowisko nie będzie znał dokładnej odpowiedzi. Kluczowa kwestia to poradzić sobie w sytuacji, kiedy ktoś rzuca cię na głęboką wodę, kiedy musisz pracować pod presją rozwiązując przy tym problem ponad twoje siły.

Proszę mi wytłumaczyć co stało się w tym kraju w ciągu ostatnich 10 lat (Boston Consulting)

Doradztwo to w dużej mierze umiejętność sprawnego komunikowania się oraz prezentowania złożony zagadnień w prosty sposób. Zadanie ma na celu ujawnić sposób w jaki kandydat streszcza, podsumowuje i prezentuje fakty słuchaczom. Pracodawca poznaje nie tylko poziom inteligencji werbalnej kandydata, ale również dowiaduje się czegoś o jego osobowości stosunku do świata.

W jaki sposób prowadziłbyś badania nowych technologii aby nikt się o nich nie dowiedział? (Apple)

To pytanie bardzo pasuje do Apple. Firma tak znana z promowania innowacyjności powinna wiedzieć w jaki sposób chronić tajemnice firmy. Główny tester produktów Apple po prostu musi być lojalny, a zadane mu pytanie ma na celu przetestowanie jego predyspozycji w tym zakresie.

Zmniejszono cie do rozmiarów ołówka, po czym zamknięto wewnątrz kuchennego miksera. Ostrze zacznie wirować za 60 sekund. Co robisz? (Goldman Sachs)

Próbie poddawana jest kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiej analizy sytuacji. Nie bez znaczenia jest również absurdalność tego pytania oraz fakt, że dotyczy ono sytuacji zagrożenia życia. Pytanie ma na celu ujawnić czy kandydat należy do grypy pracowników typu „to nie leży w moich obowiązkach”, oraz jak poradzi sobie w sytuacji, z którą nie miał żadnego doświadczenia.

Wyjaśnij znaczenie bazy danych 8-letniemu bratankowi. Zrób to w 3 zdaniach. (Google)

Google bardzo poważnie traktuje zasadę ergonomii i użyteczności aplikacji internetowych. Powinny być skuteczne i na tyle łatwe, aby każdy użytkownik potrafił je obsługiwać. Odpowiedź na to pytanie musi udowodnić talent kandydata do tego aby głęboką wiedzę przedstawić w zrozumiały i prosty sposób.

Dlaczego włazy do studzienek kanalizacyjnych są okrągłe? (Microsoft)

Jedno z klasycznych pytań pojawiających się w trakcie rozmów kwalifikacyjnych do Microsoftu. Pytanie to ma kilka cech: posiada więcej niż jedną odpowiedź, wymaga myślenia, ma odsłaniać psychologię kandydata. Kilka możliwych odpowiedzi: „bo studzienki są okrągłe”, „po to aby pracownikom łatwiej było właz toczyć”.