Aby otrzymać urlop ojcowski, należy złożyć pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed zaplanowanym urlopem. Pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniosku oraz udzielenia urlopu ojcowskiego.

Bez względu na to czy matka dziecka posiada zatrudnienie, czy też nie, ojciec ma prawo do 2 tygodni urlopu w okresie pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. O urlop ojcowski nie mogą ubiegać się mężczyźni zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło.

Ojcom przebywającym na urlopie przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, która dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego ma prawo do otrzymania zasiłku przez dwa tygodnie – powiedziała Gronowicz dla dziennik.pl.