Zidentyfikowaliśmy genotyp, zwany rs4950, który wydaje się być powiązany z przekazywaniem zdolności przywódczych następnym pokoleniom. Dotychczasowa wiedza o przywództwie, jako umiejętności wciąż pozostaje w dużej części prawdziwa, jednak wykazaliśmy, że jest to też po części cecha genetyczna - komentuje dr Jan-Emmanuel De Neve z University College London (Anglia).

Teraz naukowcy chcą określić, jakie okoliczności muszą zaistnieć w życiu posiadaczy genotypu rs4950, aby skłonności przywódcze mogły się ujawnić.