MS podało, że Gowin powiedział podczas spotkania, iż dostrzega pewne problemy i zobowiązuję się do przeanalizowana przepisów prawa rodzinnego. Nie uważam jednak, aby zmiany ustawowe były konieczne. Ważne jest odpowiednie stosowanie obowiązujących przepisów - oświadczył Gowin.

Za zmianami nie tylko praktyki sądów, ale także i prawa, opowiada się Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców. Jej przedstawicielka Janina Fabisiak powiedziała PAP, że zrzesza ono matki ojców, którym sądy nie przyznały opieki nad dzieckiem. Mamy przez to bardzo ograniczone kontakty z naszymi wnukami - dodała. Powołała się na statystyki, z których wynika, że sądy w 97 proc. przyznają prawo do opieki nad dzieckiem matce, a tylko 3 proc. - ojcu. Zdaniem Fabisiak dzieje się tak tylko wtedy, gdy matka jest patologiczna.

Jej zdaniem Gowin obiecał zająć się problemem od strony administracyjnej i ludzkiej. Jest nadzieja na zmianę mentalności sędziów - uważa Fabisiak. Według niej można by to osiągnąć choćby dzięki szkoleniom sędziów organizowanych przez resort, nacisk mediów itp.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w sprawach o rozwód i separację w 2009 r. sądy wydały 40 973 orzeczeń. Władza rodzicielska obojgu rodzicom została powierzona w 17 040 sprawach, matce - w 21 556, a ojcu - w 1544 sprawach. W 2010 r. zapadło 37 915 rozstrzygnięć; wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom w 13 871 sprawach, matce - w 21 714, zaś ojcu - w 1562. Z kolei w 2011 r. wydano 39 288 orzeczeń; obojgu rodzicom powierzono władzę rodzicielską w 13 297 sprawach, matce - w 23 553 sprawach, a ojcu - w 1674.

Przedstawione dane wskazują na utrzymywanie się na zbliżonym poziomie liczby orzeczeń sądowych, w których władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono ojcu - komentuje resortowy wydział komunikacji społecznej i promocji.