Potrafią nieświadomie zrobić skomplikowane analizy statystyczne, a ich codzienne zabawy są zadziwiająco podobne do eksperymentów naukowych. Badają świat znacznie dokładniej niż dorośli. Kto pomyślałby, że 2-letnie dziecko może posługiwać się danymi statystycznymi do testowania hipotez?

Badania przeprowadzone z czysto naukowych pobudek okazały się wzbudzić wiele wręcz filozoficznych pytań. Naukowcy twierdzą, że analizując okres wczesnego rozwoju dzieci, można na nie wszystkie znaleźć odpowiedź. Z punktu widzenia ewolucji, nasz wyjątkowo długi okres dzieciństwa może odgrywać kluczową rolę w nabywaniu umiejętności czyniących nas ludźmi. To dlatego wczesny rozwój dziecka jest tak ważny.

Zaniedbywanie najmłodszych dzieci jest dla społeczeństw autodestrukcyjne, a inwestowanie w edukację to najlepsza długoterminowa inwestycja. Należy jednak pamiętać, że nauka w tak młodym wieku nie powinna być zbyt obciążająca. Dzieci najlepiej uczą się w trakcie swoich codziennych doświadczeń, kontaktów z ludźmi i przedmiotami. Nie powinno się tego zastępować typowo akademickim nauczaniem.