Zdaniem RPO określone w przepisach niskie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, które nie jest podwyższane od 2004 roku, powoduje, że pomoc finansową w postaci świadczeń rodzinnych mają szansę otrzymać jedynie rodziny skrajnie ubogie.

To może oznaczać naruszenie art. 71 konstytucji, które nakazuje udzielanie przez władze publiczne szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.