Jak wynika z II edycji barometru społecznego „Hedoniści i oszczędni”, przeprowadzonego z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa przez IRCenter, Polacy coraz częściej dyskutują na portalach społecznościowych na temat oszczędzania i wydawania pieniędzy. Zmienia się jednak nieco udział kobiet i mężczyzn w wymianie opinii na ten temat. Warto wziąć pod uwagę, że działania w social media są zbieżne z codziennymi zachowaniami. Serwisy te traktujemy bowiem jak swój dziennik i „okno na świat”.

Barometr składa się z trzech elementów: analizy dyskusji w mediach społecznościowych o wydawaniu i oszczędzaniu pieniędzy, zapytań w wyszukiwarce Google zawierających związane z tym frazy oraz odpowiedzi udzielonych przez respondentów w badaniu konsumenckim.

Media

Jedna pani drugiej pani mówi o odkładaniu i wydawaniu

W stosunku do poprzedniego analizowanego roku zwiększył się udział kobiet poruszających w mediach społecznościowych temat oszczędzania. Panie częściej niż w 2015 roku wymieniają poglądy zarówno w kontekście odkładania pieniędzy w ogóle, zabezpieczenia na emeryturę, a także ubezpieczeń.

Ciągle jednak to mężczyźni dyskutują o tym częściej na portalach społecznościowych, mimo że udział ich dyskusji w każdym z trzech wymienionych wyżej aspektów zmalał. W tym roku panowie stanowili bowiem 55 proc. (w poprzednim to 58 proc.) osób wyrażających opinie o oszczędzaniu pieniędzy, 67 proc. dyskutujących o ubezpieczeniach (w ub.r. 71 proc.) i 73 proc. rozprawiających o zabezpieczeniu na jesień życia (wcześniej 76 proc.).

Co więcej, w stosunku do poprzedniego badanego roku jeszcze bardziej zwiększył się udział kobiet piszących w mediach społecznościowych o wydawaniu pieniędzy. W zeszłym roku panie opublikowały 58 proc. wpisów, a w tym roku już 62 proc.

Męska wstrzemięźliwość

Jak wynika z badania konsumenckiego Polaków, stanowiącego jeden z elementów barometru, obecnie kobiety nadal przeważają w grupie hedonistów (58 proc.), natomiast w grupie oszczędnych zaczęli dominować mężczyźni. Rok temu było 48 proc. oszczędzających panów i 52 proc. pań, natomiast w 2016 r. to już 56 proc. mężczyzn a 44 proc. kobiet. Oznacza to wzrost liczby oszczędnych mężczyzn aż o 8 punktów procentowych.

Cieszy nas, że coraz więcej Polaków interesuje się tematami oszczędzania oraz wydawania pieniędzy. To ważne, żeby społeczeństwo było coraz bardziej świadome swoich finansów i gospodarowania domowym budżetem. Z jednej strony świadczy o tym rosnąca liczba kobiet dyskutujących o oszczędzaniu na portalach społecznościowych, a z drugiej coraz więcej mężczyzn deklarujących się jako osoby oszczędne – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU na Życie Europa.