15 uczestników eksperymentu, w wieku od 20 do 37 lat, poddano testom sprawdzającym ich odruchy obronne. Za pomocą niewielkiego wyładowania elektrycznego na nadgarstku obserwowano u nich odruch mrugania oczami. Następnie przesuwano rękę coraz bliżej twarzy ochotników, aby zmierzyć przy jakiej odległości następował obronny odruch mrugania. Dystans każdego z uczestników został skrupulatnie zanotowany.

Ostatni etap składał się z pisemnego testu, dotyczącego poziomu lęku w różnych sytuacjach.

W ten sposób naukowcom udało się zmierzyć przestrzeń życiową dla każdego uczestnika.

To pierwszy obiektywny pomiar przestrzeni wokół twarzy, którą ludzie uważają za "bezpieczną" i którą starają się chronić za pomocą odruchów obronnych - wyjaśnia autor badania, dr Giandomenico Iannetti. Średnio dystans ten wynosi od 20 do 40 cm od twarzy, w zależności od indywidualnej wrażliwości i poziomu lęku.

Naukowcy mają nadzieję, że badania te pomogą w lepszym zrozumieniu istoty odruchów obronnych i poziomu lęku.

W przypadku niektórych zawodów, np. strażaków lub policjantów, odkrycie to może okazać się przydatne do oceny indywidualnej skłonności do wystawiania się na niebezpieczeństwo oraz może pomóc w polepszeniu skuteczności działań podejmowanych pod silną presją.

Źródło: www.biomedical.pl