Ankieta przeprowadzona wśród 1200 Australijczyków przez InsuranceLine ujawniła nowoczesne poglądy na małżeństwo. 34% ankietowanych uważa, że w przysiędze małżeńskiej zbędne jest sformułowanie „dopóki śmierć nas nie rozłączy”. Zamiast tego 72 proc. Australijek i 62 proc. Australijczyków sądzi, że małżonkowie powinni obiecać sobie, że nie będą flirtować w internecie.

Australijskie pary dążą do tego, aby ich związki opierały się na partnerstwie i wzajemnej pomocy. W nowej przysiędze miałyby się znaleźć słowa o równym podziale obowiązków w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo jedynie 18% kobiet i 27% mężczyzn pozostawiłoby sformułowanie o posłuszeństwie żony wobec męża.

Są jednak słowa przysięgi, które dla większości Australijczyków nie powinny ulegać zmianie. Dla kobiet najistotniejszym elementem jest zdanie o trwaniu małżeństwa w zdrowiu i chorobie, a dla mężczyzn o opiece nad partnerką.