Mężczyzna szybko stał się obiektem zainteresowania przechodniów odwiedzających park. Nie przeszkadza mu robienie zdjęć, a nawet zachęca innych do fotografowania, na tle plakatów z napisem "Adam szuka żony".

Oryginalny kandydat na męża sam o sobie mówi, że jest rolnikiem, ale posiada stopień naukowy doktora. Określa siebie również, jako poetę, wynalazcę, filozofa i specjalistę od andrologii. Wymyślony przez siebie pas cnoty nazywa niezawodnym środkiem zapobiegania zdradom małżeńskim, która była przyczyną rozpadu jego poprzedniego związku. Pas założył na znak swojej deklarowanej wierności.

Jeden ze starszych przechodniów powiedział, że w ten sposób na pewno nie znajdzie żony. W odpowiedzi "Adam" stwierdził: Wiem, że nie wszyscy traktują mnie poważnie, ale ja jestem przekonany, że znajdę, kogo szukam i traktuję cała sprawę bardzo serio.