Prawie 20 procent ankietowanych deklaruje, że woli przemilczeć temat pieniędzy, zarobków i sytuacji materialnej do momentu poważnego zaangażowania się w związek. Dla większości krokiem w stronę trwałego związku jest wspólny zakup nieruchomości.

14 procent ankietowanych nie udzieli informacji na temat swoich zarobków do momentu, kiedy na świat przyjdzie pierwsze dziecko, a nawet 19 procent małżeństw żyjących razem pozostawi kwestię zarobków w tajemnicy!

Jeden z ekspertów analizujących wyniki badań stwierdził, że „kwestie finansowe mogą być dla wielu osób drażliwym tematem, a jeśli poczują, że informowanie partnera o wysokości przychodów może zakłócić harmonię w związku, będą te kwestie ukrywali”.