Według przedstawicieli piotrkowskiego browaru, receptury piw oraz tradycyjne metody warzenia odtworzone i opracowane zostały na podstawie odnalezionych dokumentów historycznych z XIII wieku.

Na etykietach widnieje ratusz miejski w Piotrkowie Trybunalskim, będący siedzibą Trybunału Koronnego oraz staropolscy szlachcice raczący się złocistym trunkiem. Jak zapowiada prezes browaru Mariusz Supady jego ambicją jest ożywienie chlubnych tradycji piwowarskich Piotrkowa Tryb.

W 1578 roku uchwałą sejmu warszawskiego, powołano do życia sąd państwowy, zwany Trybunałem Koronnym, który zawsze jesienią obradował w Piotrkowie. Już w tym czasie miasto słynęło z produkcji doskonałego piwa.

Ale tradycje piwowarskie Piotrkowa Trybunalskiego sięgają znacznie wcześniej, bo aż XIII wieku. To tutaj w 1466 roku Kazimierz Jagiellończyk powołał do życia pierwsze w świecie czopowe od napojów fermentacyjnych, czyli pierwowzór dzisiejszej akcyzy.

W XVI wieku piotrkowskie piwo, z uwagi na doskonałą jakość, uchwałą sejmową uzyskało status piwa przewoźnego z prawem rozwożenia do bliższych i dalszych miejscowości, a później status piwa zagranicznego.

Według dokumentów z 1564 roku w mieście było wówczas 154 piwowarów warzących złocisty trunek, którym raczyli się książęta, królowie, dwory królewskie czy delegacje poselskie.

Czy uda się nawiązać do tych tradycji?