Po pierwsze ma przyczynić się do zmniejszenia liczby najcięższych przestępstw. Każdego dnia w RPA 46 osób jest zabijanych i gwałconych.

Po drugie rzesza osób uzależnionych od alkoholu przekracza już 3,5 mln i stanowi zagrożenie dla finansów państwa. Budżetu nie stać na opłacanie im lekarza. Jednak pomysł wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu wywołał ostry sprzeciw jego producentów, którzy nie wykluczają sądowej batalii z rządem.