Do kompletu pozostaje Ministerstwo Obrony Narodowej, które odmówiło odpowiedzi na ten temat uznając, że chodzi o informacje niejawne. Odpowiedzi do tej pory ciągle nie udzieliło też Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki obraz wyłania się z odpowiedzi poszczególnych resortów rządowych na zapytania posła Piotra Misiły (Nowoczesna) o stan posiadanego przez nie uzbrojenia. Informacje, które przekazano dotyczą stanu uzbrojenia rządu z przełomu sierpnia i września br.

Dobrze uzbrojeni

Dobrze uzbrojony okazał się np. resort finansów. Jego Biuro Inspekcji Wewnętrznej (tropi ewentualne przestępstwa popełniane w obrębie Krajowej Administracji Skarbowej) posiada 60 sztuk pistoletów samopowtarzalnych oraz 22 150 sztuk amunicji kaliber 9 mm. Funkcjonariusze celno-skarbowi pracujący w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej posiadają 82 sztuki broni do których użyć mogą 75 414 sztuk amunicji. Wewnętrzna Służba Ochrony Ministerstwa Finansów posiada 16 pistoletów samopowtarzalnych i 2 pistolety maszynowe oraz 1 180 sztuk amunicji kaliber 9 mm. A jak to wygląda w poszczególnych izbach administracji skarbowej? Posiadają one 3 060 sztuk broni palnej i 1 752 766 sztuk amunicji.

O ile uzbrojenia nie znajdziemy w samym resorcie energii, o tyle posiadają je podległe mu służby. Agencja Rezerw Materiałowych posiada 46 sztuk pistoletów samopowtarzalnych P99 Walther, zakupionych w latach 2009 – 2010 z Fabryki Broni "Łucznik", a Radom sp. z o.o. - 2860 sztuk amunicji kaliber 9 mm parabellum. Taka amunicja jest co roku rotowana w ramach przeprowadzanych, obowiązkowych szkoleń strzeleckich.

Broń i amunicję znajdziemy też w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznał się do używania:

- pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;

- pistoletów maszynowych o kalibrze od 6mm do 12 mm;

- strzelb gładkolufowych powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12;

- karabinków o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

Dodatkowo, jego Wewnętrzne Służby Ochrony posiadają odpowiednio:

- broń palną (132 szt. i 6968 szt. amunicji)

- pistolety maszynowe (23 szt. i 2070 szt. amunicji)

- strzelby gładkolufowe – (2 szt. i 48 szt. amunicji)

Resort może też korzystać z 7300 sztuk amunicji szkoleniowej. Odmówił jednak odpowiedzi na temat stanu uzbrojenia swoich dwóch jednostek tj. (Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu i Zamku Królewskiego na Wawelu).

Uzbroiły swoje służby

Uzbrojenia nie znajdziemy w resortach rolnictwa, sportu i turystyki oraz środowiska. Inaczej jest w podległych im służbach. Odpowiednio wewnętrzna służba ochrony Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach posiada 4 pistolety cal. 9 mm (Glock 19) i 240 sztuk amunicji cal. 9 mm (PARA). Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale posiada jedną sztukę broni hukowej 6 mm tzw. pistolet startowy i ok. 100 sztuk amunicji, a Straże Parków i Straże Leśne posiadają wprawdzie broń osobistą i myśliwską (wraz z amunicją), ale resort środowiska nie podał na ten temat szczegółowych danych. Zasłonił się też klauzulą tajności przy informacjach o innych podległych sobie służbach. Podobnie „tajemnicze” okazało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które samo nie posiada uzbrojenia na stanie i zwróciło uwagę, że dane dotyczące podległych im policji oraz Straży Granicznej są „powszechnie dostępne” na ich stronach internetowych. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury dopłaca blisko 185 tys. zł do amunicji posiadanej przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Przyznało się też, że broń posiada podległa mu Służba Ochrony Lotniska, ale odmówiło podania na ten temat szczegółowych danych.

Rozbrojone

Do posiadania broni i amunicji nie przyznały się:

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Ministerstwo Cyfryzacji

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- Ministerstwo Zdrowia