Pozostałości konstrukcji datowane na ok. 45 r.n.e. odkrył w Novae polski zespół archeologów z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Relikty drewniano-ziemnych baraków naukowcy odsłonili w Novae koło bułgarskiego miasta Swisztow.

Drewniane baraki wznieśli legioniści VIII legionu Augusta ok. 45 r.n.e., jednak w 69 r.n.e. zostały one zniszczone przez legion I Italski, a na ich miejscu wzniesiono konstrukcje kamienne, które również udało się częściowo odsłonić.

Media

W dwóch drewnianych barakach znaleziono akcesoria medyczne oraz aptekarskie, co oznacza że na terenie tym mógł istnieć mały szpital wojskowy.

Na terenie wykopaliska znaleziono także szklane czarki i kubki, bogato zdobione lampy oliwne, kałamarze oraz dwa piece szklarskie.

Najprawdopodobniej na początku lat 60. IV wieku n.e. zabudowa uległa zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi. W VI w. dawne mury wykorzystano jako fundamenty pod kolejną budowlę, której funkcja nie została jeszcze ustalona.