Waży ok 4,5 tony, ma wielkość vana, a jej moc jest 600 razy większa niż siła rażenia bomby zrzuconej na Hiroszimę. Powiększyła uzbrojenie amerykańskiej armii w szczytowym momencie zimnej wojny (1962). Specjaliści uznają fakt rozbrojenia ostatniej bomby tego typu za moment kończący pewną epokę.

Po rozbrojeniu B-53 wszystkie jej części zostaną przetopione i zutylizowane. Cała operacja nie będzie należała do najłatwiejszych, głównie dlatego, że konstruktorzy bomby już dawno nie żyją i należało opracować nowe metody prawidłowego rozbrojenia. Wszystko to odbędzie się w bazie wojskowej Pantex w Teksasie.

http://youtu.be/wjaREGMVje4