Takie zmiany wprowadziła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 209, poz. 1246).

Do tej pory tylko oficerowie mieli na szczeblu centralnym swoich reprezentantów – Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Po zmianach powstaną dwie nowe organizacje: Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych i Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.

– Na szczeblu jednostki wojskowej wybierani są społeczni przedstawiciele, a w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych będzie dla tych przedstawicieli utworzony etat. Do tego w biurze konwentu w prezydium zasiądą poza przedstawicielem oficerów reprezentanci podoficerów i szeregowych – wyjaśnia płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego.

Dodaje, że dzięki takiemu podziałowi o problemach w poszczególnych korpusach będą informować kierownicy na szczeblu centralnym.

– Każdy korpus powinien mieć swojego przedstawiciela, tak jak jest to np. w NATO. Dzięki temu dowódca i minister będzie otrzymywał informacje o problemach, z jakimi na co dzień borykają się żołnierze – mówi płk Witold Przybyła, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.