Najmniej ufamy związkom zawodowym – wynika z badania TNS OBOP. Spośród instytucji publicznych związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości wojsko znalazło się na pierwszym miejscu. Zaufanie do Sił Zbrojnych deklaruje 79 proc. badanych, następnie policji – 72 proc. i Straży Granicznej – 59 proc badanych.

Spośród wszystkich instytucji użyteczności publicznej największym zaufaniem Polaków cieszy się Straż Pożarna, której ufa 89 proc. ankietowanych. Również pogotowie ratunkowe znalazło się wśród instytucji, które cieszą się największym zaufaniem Polaków.