"Pomimo porażki w kampanii 1939 r. potrafiliśmy tu w Polsce zbudować państwo, państwo z władzą wykonawczą, legislacyjną i sądowniczą. Począwszy od 27 września 1939 r. jego twórcy dawali świadectwo swojej niezłomności, wierności i konsekwencji. Musimy pamiętać o tym, ile zawdzięczamy tym ludziom. To także kwestia tego, co jest dziś, jutro i pojutrze. To kwestia nauki z tej bolesnej, patriotycznej lekcji. Twórcy Polskiego Państwa Podziemnego zawsze wierzyli, choć niektórzy z nich nie doczekali wolnej Polski. My musimy dać świadectwo, że żyjemy w prawdzie i w pamięci" - powiedział marszałek Grzegorz Schetyna podczas uroczystości.

Pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej obecni byli także m.in.: prymas senior Polski Józef Glemp, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert, p.o. kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław Ciechanowski, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stanisław Oleksiak.

"Nigdzie nie istniała tak rozległa i obejmująca niemalże wszystkie dziedziny życia społeczno-politycznego podziemna struktura organizacji życia kraju z jego siłą zbrojną - Armią Krajową. Istnienie podziemnego państwa było bardzo ważne dla morale i świadomości Polaków. Państwo Podziemne organizując życie na okupowanych terenach uczyło biernego i czynnego oporu wobec okupanta. Wartości, które niosło przetrwało w świadomości wielu Polaków żyjących po wojnie. Stanowiły źródła nadziei na zmianę sytuacji politycznej Polski" - mówił wiceprezydent Warszawy, Andrzej Jakubiak.

Po wygłoszeniu przemówień okolicznościowych odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Następnie złożono wieńce pod pomnikiem.

"Dzisiejsza rocznica dotyczy wydarzeń, które nie mogą ulec zapomnieniu. Dziś młodzież ma wiele innych zainteresowań, historią nie interesuje się zbyt szeroko, myśli raczej o przyszłości aniżeli o przeszłości. Myślę jednak, że tego rodzaju uroczyste dni przyczyniają się do wpajania młodzieży wartości pochodzących sprzed dziesięcioleci" - powiedział PAP Edmund Baranowski walczący podczas Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu "Radosław".

"Etos Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego są rzeczami oczywistymi dla takich środowisk, jak nasze. Co raz częściej bohaterem młodych ludzi jest np. postać rotmistrza Witolda Pileckiego, która zbiera w sobie symbolicznie cały heroizm czasu II wojny światowej i tego co się wydarzyło bezpośrednio po niej. Wierzę, że harcerstwo ma ten atut, że wychowuje poprzez przykład. Sądzę, że nasi harcerze, a także w przyszłości ich dzieci będą dalej przekazywać opowieść o tamtych czasach" - powiedział PAP harcmistrz Wiesław Turzański ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Wtorkowe uroczystości rozpoczęła w południe msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota".

27 września 1939 roku powołano Służbę Zwycięstwu Polski, zalążek Polskiego Państwa Podziemnego, wyjątkowej w skali światowej organizacji, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie ograny państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działało ono w latach 1939-1945, kierowane z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne: prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Polskie Państwo Podziemne wypełniało wszystkie obowiązujące go funkcje: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą.