W jego ocenie NSR powinny być realnym wsparciem dla zawodowej armii. Tworzą je osoby, które ochotniczo zawierają kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w kraju i poza granicami państwa.
Żołnierze NSR mają obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach organizowanych przez wojsko – w wymiarze do 30 dni w ciągu roku. Wojsko zapłaci im żołd, a ich pracodawcy otrzymają rekompensaty za czas nieobecności pracownika.