Pielgrzymce kombatantów towarzyszyły rodziny, a także młodzież szkolna. We mszy, na czas której wystawiono kilkanaście pocztów sztandarowych, uczestniczyło kilkaset osób. Byli wśród nich uczestnicy Powstania Warszawskiego. Przybyli po to, żeby się pomodlić za bohaterów, którzy zginęli, i za Polskę.

Po uroczystościach złożyli biało-czerwoną wiązankę kwiatów przed pomnikiem ojca Augustyna Kordeckiego, przeora zakonu paulinów i dowódcy obrony klasztoru podczas oblężenia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.

Kolejna pielgrzymka zgromadziła w tym samym czasie na Jasnej Górze harcerzy i harcerki z całej Polski. Przybywali do Częstochowy od piątku. Ich pielgrzymka miała charakter jubileuszowy, ze względu na obchody związane z rocznicą ruchu harcerskiego - w tym roku mija 100 lat od powołania na terenie Lwowa pierwszych drużyn harcerskich.

Z tej okazji harcerze dziękowali za stulecie ruchu skautowego, a także za beatyfikację Jana Pawła II. Ich pielgrzymce na Jasną Górę towarzyszyło hasło "Na tropie świętości błogosławionego Jana Pawła II".