Pieniądze zostały zmarnowane przez złe planowanie i nadzór, niewystarczającą konkurencję między firmami, słabą międzyresortową koordynację lub wręcz wkroczenie przez niektórych cywilnych podwykonawców w uprawnienie zarezerwowane wyłącznie dla pracowników federalnych – stwierdza specjalna komisja Kongresu w raporcie, który dziś zostanie opublikowany.

Komisja zauważa również, że tak mocne postawienie na prywatne firmy (w sumie do obsługi wojny Pentagon www.defense.gov zatrudnił nawet 260 tys. ochroniarzy) przyczyniło się do zwiększenia korupcji w Iraku i Afganistanie, osłabiło amerykańską dyplomację i znacząco nadszarpnęło wizerunek USA za granicą.