„Strzegący z szacunkiem tradycji...”

Legia Cudzoziemska została utworzona 10 marca 1831 r. przez króla Francji Luisa Filipa. Miało to rozwiązać zagrożenie, jakie stanowili dla Paryża byli żołnierze zagraniczni i rewolucjoniści, którzy ponieśli klęskę. Powołanie ich do służby dało Francji nie tylko bezpieczeństwo, ale także zwiększyło rangę jej wojska. Tradycją jest, że jednostki Legii nie moją stacjonować we Francji, główną bazę przez 130 lat stanowiła Algieria.
Święto Legii obchodzone jest 30 czerwca, na pamiątkę bitwy o Camarone, która miała miejsce w 1863 r. Kompania 65 legionistów pod dowództwem kapitana Danjou została zaatakowana przez wrogą armię 2000 żołnierzy. Bitwa była nie do zwyciężenia. W czasie walki dowódca stracił rękę, ale nie poddał się i z drewnianą protezą walczył dalej. Zginął, podobnie jak 59 legionistów. Szóstka, która przeżyła, mimo braku amunicji, broniła się dalej. Trzech z nich poniosło śmierć, a pozostałych meksykański generał wysłał do Francji, jako gwardię honorową kapitana Danjou.

„Każdy legionista jest twoim towarzyszem broni...”

Dziś Legię Cudzoziemską tworzy 140 narodowości. 7699 żołnierzy podzielonych jest na 11 pułków. 5% stanowią oficerowie, 23% podoficerowie i 72% legioniści. Żołnierze Legii to ochotnicy różnych narodowości, ras, religii i kultur. Często chcą rozpocząć nowe życie. Utarło się przekonanie, że legioniści to w znacznej części kryminaliści, ale podczas rekrutacji dawnych czasów nie da się ukryć.

„Elitarny żołnierzu, szkolisz się z surowością...”

W bazie w Aubagne rekruci są poddawani testom psychologicznym i dokładnie przesłuchiwani przez specjalnie przeszkolonych ludzi. Kolejnym etapem są wyczerpujące szkolenia, które są jedynie zapowiedzą dalszych wydarzeń. Intensywny wysiłek fizyczny, ale i psychiczny sprawia, że wiele osób odpada. Ci, którzy wytrzymali muszą przejść przez 4 miesiące tortur w Castel. Treningi, głód, nieludzkie traktowanie, to jedynie wielkie uogólnienie. Oprócz tego żołnierze uczeni są języka francuskiego, w którym wydawane są wszystkie rozkazy. Po tym czasie żołnierz wkracza do elity i staję się legionistą, może służyć przez kolejne 5 lat.

„Otrzymane zadanie jest świętym...”

Legioniści są gotowi do walki zawsze i wszędzie, w każdym najbardziej zapalnym miejscu świata. Należą do sił szybkiego reagowania w służbie Francji. Marzeniem każdego z nich jest trafienie do najbardziej elitarnego pułku powietrznodesantowego na Korsyce. Legia jest ich nową ojczyzną, a Kodeks Honorowy Legionisty – największą świętością. Za honor i wierność mogą otrzymać obywatelstwo francuskie i nowe dokumenty tożsamości.